תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

191 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 191

191 / 192

חזרה לידיעה