תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

192 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 192

192 / 192

חזרה לידיעה