תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

2 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 2

2 / 192

חזרה לידיעה