תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

20 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 20

20 / 192

חזרה לידיעה