תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

21 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 21

21 / 192

חזרה לידיעה