תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

22 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 22

22 / 192

חזרה לידיעה