תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

23 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 23

23 / 192

חזרה לידיעה