תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

24 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 24

24 / 192

חזרה לידיעה