תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

26 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 26

26 / 192

חזרה לידיעה