תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

27 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 27

27 / 192

חזרה לידיעה