תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

29 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 29

29 / 192

חזרה לידיעה