תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

3 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 3

3 / 192

חזרה לידיעה