תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

30 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 30

30 / 192

חזרה לידיעה