תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

31 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 31

31 / 192

חזרה לידיעה