תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

32 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 32

32 / 192

חזרה לידיעה