תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

33 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 33

33 / 192

חזרה לידיעה