תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

34 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 34

34 / 192

חזרה לידיעה