תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

35 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 35

35 / 192

חזרה לידיעה