תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

36 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 36

36 / 192

חזרה לידיעה