תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

38 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 38

38 / 192

חזרה לידיעה