תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

39 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 39

39 / 192

חזרה לידיעה