תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

4 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 4

4 / 192

חזרה לידיעה