תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

40 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 40

40 / 192

חזרה לידיעה