תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

41 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 41

41 / 192

חזרה לידיעה