תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

42 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 42

42 / 192

חזרה לידיעה