תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

44 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 44

44 / 192

חזרה לידיעה