תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

45 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 45

45 / 192

חזרה לידיעה