תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

46 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 46

46 / 192

חזרה לידיעה