תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

47 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 47

47 / 192

חזרה לידיעה