תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

48 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 48

48 / 192

חזרה לידיעה