תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

49 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 49

49 / 192

חזרה לידיעה