תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

5 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 5

5 / 192

חזרה לידיעה