תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

52 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 52

52 / 192

חזרה לידיעה