תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

53 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 53

53 / 192

חזרה לידיעה