תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

54 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 54

54 / 192

חזרה לידיעה