תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

55 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 55

55 / 192

חזרה לידיעה