תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

56 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 56

56 / 192

חזרה לידיעה