תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

57 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 57

57 / 192

חזרה לידיעה