תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

58 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 58

58 / 192

חזרה לידיעה