תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

59 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 59

59 / 192

חזרה לידיעה