תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

6 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 6

6 / 192

חזרה לידיעה