תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

61 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 61

61 / 192

חזרה לידיעה