תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

62 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 62

62 / 192

חזרה לידיעה