תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

63 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 63

63 / 192

חזרה לידיעה