תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

65 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 65

65 / 192

חזרה לידיעה