תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

66 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 66

66 / 192

חזרה לידיעה