תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

67 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 67

67 / 192

חזרה לידיעה