תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

68 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 68

68 / 192

חזרה לידיעה