תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

69 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 69

69 / 192

חזרה לידיעה