תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

7 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 7

7 / 192

חזרה לידיעה